شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

بادمجان کبابی

قیمت هر 1 بسته:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

بادمجان کبابی فریز شده با وزن تقریبی ۵۰۰ الی ۶۰۰ گرم


ماندگاری : در یخچال 15سانتیگراد 3 ماه / در فریزر -18 سانتیگراد 6 ماه