شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کرفس

قیمت هر 500 گرم:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

پاک شده و بسته بندی شده بدون دور ریز


ثبت نشده