شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

سیب قرمز

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :پذیرایی
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک جهت پذیرایی از مهمان

۵۰ گرم کمتر یا بیشتر بسیار خوش طعم تعداد حدودا ۵ الی ۸ عدد


ثبت نشده