لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

سیب زرد

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

سیب میانه با طعم بسیار عالی ۵۰ گرم کمتر یا بیشتر تعداد حدودا ۶ الی ۸ عدد


ثبت نشده

تمام شد