شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پرتقال تامسون

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

سایز ریز و درشت درهم بسیار خوش طعم مناسب مصرف منزل


ثبت نشده