شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کلم بنفش

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

با وزن تقریبی 800 به بالا


ثبت نشده

تمام شد