شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

نارنگی

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

ریز و درشت درهم فقط پوست آن ظاهر مناسبی جهت پذیرایی ندارد کاملا سالم و مناسب مصرف منزل می‌باشد


ثبت نشده

تمام شد