لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پیاز زرد متوسط

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

متوسط درجه ۱


ثبت نشده