شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

بادمجان بوته ای

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

با ۵۰ گرم بیشتر یا کمتر پوست ان کمی لک دار است


تمام شد