شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کاهو

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

با وزن تقریبی 800 گرم به بالا


ثبت نشده

تمام شد