شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پرتقال خونی ریز شمال

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 2
توضیح کیفیت:

محصولات با کیفیت متوسط و درهم

سایز ریز خوش طعم با ۵۰ گرم بیشتر یا کمتر پوست آن کمی لک دارد.


ثبت نشده