شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

شلغم

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :آخر باری
توضیح کیفیت:

محصولات ضعیف و آخرباری با قیمت بسیار پایین

سایز ریز فقط پوست آن ظاهر مناسبی ندارد کاملا سالم و قابل مصرف می‌باشد


.

تمام شد