شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

موز

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :پذیرایی
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک جهت پذیرایی از مهمان

50گرم کمتر یا بیشتر پوست ان کمی لک دار است


ثبت نشده

تمام شد