لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

موز

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

۱۰۰ گرم کمتر یا بیشتر پوست آن لک دار است مقدار کمی هم نرم وپوستش کمی باز شده مناسب پذیرایی میهمان نیست


ثبت نشده