شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

موز

قیمت هر 1 بسته:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

۱۰۰ گرم کمتر یا بیشتر پوست آن لک دار است مناسب پذیرایی میهمان نیست


ثبت نشده

تمام شد