شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

لیمو ترش سنگی

قیمت هر 500 گرم:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

۵۰ گرم کمتر یا بیشتر کاملا سالم پوست دارای زدگی


ثبت نشده