شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

فلفل قلمی تند

قیمت هر 1 بسته:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

با وزن تقریبی ۲۵۰ الی ۲۶۰ گرم


ثبت نشده