لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

خیار گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

ریز و درشت درهم پوست آن لک دار است مناسب مصرف منزل میباشد


ثبت نشده