لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

سیب زمینی

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درهم
توضیح کیفیت:

محصولات کیفیت متوسط و درهم با قیمت مناسب(ریز و درشت)

ریز و درشت درهم دارای کمی زدگی و بیل خوردگی جوانه زده کمی سبز


.