لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پیاز درهم

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درهم
توضیح کیفیت:

محصولات کیفیت متوسط و درهم با قیمت مناسب(ریز و درشت)

ریز درشت درهم دارای کمی زدگی می‌باشد و نرم میباشد


ثبت نشده