شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

توت فرنگی

قیمت هر 250 گرم:تومان
کیفیت :پذیرایی
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک جهت پذیرایی از مهمان

درجه 1 مخصوص پذیرایی


ثبت نشده