شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

گوجه فرنگی ربی

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :آخر باری
توضیح کیفیت:

محصولات ضعیف و آخرباری با قیمت بسیار پایین

گوجه آخر باری له دارای زدگی مخصوص درست کردن رب


ثبت نشده