شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

سیب قرمز آخرباری

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه4(آخربار)
توضیح کیفیت:

محصولات کهنه شده و دارای ۲۰ % دور ریز و زیر قیمت خرید محصولات آخر باری به دلیل کیفیت پایین دارای گارانتی نمی باشند

سیب قرمز درجه ۴ دارای ۳۰درصد دورریز مخصوص مصرف منزل


ثبت نشده