لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

هندوانه 4 تا 6 کیلو

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

درجه یک وزن ۳۹۰۰ تا ۶۹۰۰ گرم


ثبت نشده