لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

خیار بوته ای

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درهم
توضیح کیفیت:

محصولات کیفیت متوسط و درهم با قیمت مناسب(ریز و درشت)

ریز و درشت درهم مناسب برای مصرف


ثبت نشده