شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کدو سبز

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

این محصولات ظاهر خوبی ندارند اما کاملا سالم می باشند و برای مصرف "شخصی خانگی" به دلیل قیمت پایین مناسب هستند

ریز درشت درهم مخصوص مصرف منزل


ثبت نشده