لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کدو سبز

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

کدو سبز با وزن تقریبی به صورت بسته بندی


ثبت نشده