لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

موز شیرموزی

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه4(آخربار)
توضیح کیفیت:

محصولات کهنه شده و دارای ۲۰ % دور ریز و زیر قیمت خرید محصولات آخر باری به دلیل کیفیت پایین دارای گارانتی نمی باشند

درجه۴مخصوص شیرموز شل شده پوستش سیاه شده وکمی هم پوستش باز شده فقط مناسب شیرموزی می باشد