لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کلم سفید بزرگ

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

درجه یک با وزن تقریبی ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰


ثبت نشده