شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

هویج نگینی فریز

قیمت هر 1 بسته:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

درجه یک منجمد وزن تقریبی ۵۰۰ گرمی


هویج خام نگینی فریز شده

تمام شد