شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کاهو سبز فرانسوی

قیمت هر 1 بسته:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

درجه یک وزن تقریبی ۱۰۰ گرم


ثبت نشده

تمام شد