شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

سیر تازه بدون برگ

قیمت هر 500 گرم:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

درجه یک


.