لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

طالبی متوسط

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

با وزن تقریبی ۲۰۰۰ الی ۲۷۰۰


ثبت نشده

تمام شد