شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

باقالی سبز تازه

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

مقداری پوستش سیاه شده ولی داخلش سالم میباشد


ثبت نشده

تمام شد