شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

گوجه سبز آخر باری

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه4(آخربار)
توضیح کیفیت:

محصولات کهنه شده و دارای ۲۰ % دور ریز و زیر قیمت خرید محصولات آخر باری به دلیل کیفیت پایین دارای گارانتی نمی باشند

گوجه سبز درجه ۳ کمی لک ۲۰ درصد دور ریز


ثبت نشده

تمام شد