شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

نخود فرنگی

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

نخود فرنگی تازه ریز ودرشت مقدار کمی پوستش لک دارد


ثبت نشده