شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

فلفل دلمه ای سبز

قیمت هر 500 گرم:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

این محصولات ظاهر خوبی ندارند اما کاملا سالم می باشند و برای مصرف "شخصی خانگی" به دلیل قیمت پایین مناسب هستند

مقدار کمی شکستگی


.

تمام شد