شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

بادمجان دلمه ای

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

این محصولات ظاهر خوبی ندارند اما کاملا سالم می باشند و برای مصرف "شخصی خانگی" به دلیل قیمت پایین مناسب هستند

ریز و درشت همرا با لک


.

تمام شد