شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

گوجه فرنگی دلمه ای

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 2
توضیح کیفیت:

محصولات با کیفیت متوسط و درهم

گوجه دلمه ای


تمام شد