شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

توت سیاه

قیمت هر 250 گرم:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

با وزن ۲۵۰ گرم نوبرانه


ثبت نشده

تمام شد