شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

لیموترش سنگی برزیلی

قیمت هر 300 گرم:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

لیمو ترش برزیلی بدون دانه