شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

زردآلو

قیمت هر 1 بسته:تومان
کیفیت :پذیرایی
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک جهت پذیرایی از مهمان

زردالو درجه یک با مقدار کمی لک با وزن تقریبی ۴۰۰ الی ۵۰۰ تعداد در هر بسته۹ عددالی ۱۲ عدد حدودا


ثبت نشده