شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

طالبی آخر بار

قیمت هر 2 عدد:تومان
کیفیت :درجه4(آخربار)
توضیح کیفیت:

محصولات کهنه شده و دارای ۲۰ % دور ریز و زیر قیمت خرید محصولات آخر باری به دلیل کیفیت پایین دارای گارانتی نمی باشند

مناسب برای آبگیری با وزن تقریبی ۱۰۰۰ گرم


ثبت نشده

تمام شد