شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

شلیل

قیمت هر 500 گرم:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

شلیل نوبرانه


ثبت نشده