لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

دستنبو

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

باوزن تقریبی ۲۴۰۰ الی ۲۹۰۰ مقدار خیلی کم پوستش لک دارد


ثبت نشده

تمام شد