شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

زردآلو

قیمت هر 500 گرم:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

زردالو نوبرانه رسیده ومقداری لک


ثبت نشده

تمام شد