شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

فلفل دلمه ای سبز

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

درجه یک


.

تمام شد