لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

خیار چنبر

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

خیار چنپر به صورت بسته بندی


ثبت نشده