لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

هلو

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

هلو رسیده و خوش طعم درجه یک تعداد هربسته تقریبا ۸ عدد سایز متوسط


ثبت نشده