شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کلم بنفش

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

درجه یک بسته بندی شده تازه با وزن تقریبی هر عدد ۱۲۰۰ گرم الی ۱۵۰۰ گرم


ثبت نشده