لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

خربزه 2 تا 3 کیلویی

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

خربزه مشهد با وزن تقریبی۲۰۰۰ الی ۲۷۰۰


ثبت نشده