لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

انجیر زرد

قیمت هر 500 گرم:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

انجیر زرد باوزن ۵۰۰ گرم


ثبت نشده

تمام شد